Contacteer ons op info@gezinsbonddrongen.be

Grootouders & senioren

De Gezinsbond wil er zijn voor gezinnen in verschillende levensfasen.

De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) heeft hierbij haar eigen opdracht.
GOSA richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt of geboren is.
Als grootouder kan je trouwens ook een ‘Brief aan Jonge Grootouders’ ontvangen.
GOSA heeft een zeer ruim doelpubliek met een veelheid aan vragen en wensen.
In nagenoeg alle gewesten zijn er voor ouderen gezellige ontmoetings- en ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden én gerichte vormingskansen.
Als grootouder actief zijn in de Gezinsbond houd je fit!

Meer informatie over GOSA op tel. 02 507 89 45 – gosa@gezinsbond.be

Gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten:

De gezinsbond organiseert op gewestelijk, provinciaal en nationaal niveau regelmatig activiteiten.
Om daaraan deel te nemen, informeren wij u via  “DE BOND”, onze “BONDWIJZER”  en “BONDSPOT”, zie ook onze activiteitenkalender.

Back to Top
Welkom bij Gezinsbond Drongen!