Contacteer ons op info@gezinsbonddrongen.be

 

De Gezinsbond is een Bond voor alle gezinnen en wil een band zijn tussen alle gezinnen. Na een jaar als dit, waar niets was zoals het normaal was, hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Laat ons van 2020 vooral het goede onthouden: de solidariteit met het zorgpersoneel, de aandacht voor de andere, de empathie voor elkaars situatie. Aandacht voor elkaar in ons eigen gezin op de eerste plaats, maar ook voor onze ouders, onze grootouders, de buurvrouw en ja, zelfs voor die norse man op de hoek van de straat. Waarom niet eens een babbeltje slaan op veilige afstand, een verre zwaai, een vriendelijk woord,… dat kost niets en doet zo veel deugd.

De Gezinsbond probeert er voor jullie te zijn, ook in 2021. We zullen weer activiteiten plannen en organiseren maar of ze zullen kunnen doorgaan weet niemand. Maar nu de vaccins er zijn, hebben we weer hoop op een normaler en fijner leven.

Dat wensen we jullie voor 2021: een gelukkig, hoopvol en vooral een gez(insb)ond jaar!  

Voorzitter Mia

Back to Top
Welkom bij Gezinsbond Drongen!