Vorming

Het sociaal-cultureel werk is bij de Gezinsbond sterk uitgebouwd: ‘maatschappelijke vorming’ is niet voorbijgestreefd
Vorming op diverse vlakken

Onze leden worden vooral aangesproken in hun rol als ouder, opvoeder, partner, consument.
Er gaat aandacht naar de specifieke behoeften in de opeenvolgende levensfazen van gezinnen.
We willen de gezinnen helpen om open en kritisch te zijn, maar tegelijk oog te hebben voor rechtvaardigheid en solidariteit.
In die zin blijft het sociaal-cultureel werk de voedingsbodem bij uitstek voor burgerschap en een democratische samenleving.

De Gezinsbond biedt mogelijkheden tot het verwerven, verruimen en bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden.
De Gezinsbond is ook gericht op het bevorderen van de culturele participatie.
De Gezinsbond brengt mensen samen en biedt kansen tot sociaal contact, integratie, ontspanning.

Welke activiteiten biedt het sociaal cultureel werk: oefenscholen voor ouders met jonge kinderen, tieners,…, alternatief museum- en stadsbezoek, info-avonden rond ‘leven met dementie’,’faalangst’, … proeven van allerlei culturen, milieuvriendelijk huishouden, vorming omtrent internet, en nog vele thema’s meer.

vorming

Gezinsbond Drongen ondersteunt diverse vormingstakken