Contacteer ons op info@gezinsbonddrongen.be

Wat we doen

De Gezinsbond Drongen is er ook voor jou

We trachten iets te betekenen op de belangrijke momenten in jouw leven.

Bij een geboorte krijg je bezoek van een onthaalverantwoordelijke, werd het kindje niet in Gent geboren, vragen we een seintje te geven via contact (dit mag ook voor vrienden, buren en…)  .

Voor de jonge gezinnen hebben we onze activiteiten voor kinderen (met ouders en grootouders).

Onze SCW (Sociaal Cultureel Werk) organiseert uiteenzettingen en lessenreeksen die het jullie gemakkelijker kunnen maken voor het opvoeden van kinderen en nog andere praktische zaken in het leven.

Voor de GOSA (Grootouders en Senioren Actie) hebben we bovenop de uiteenzettingen ook nog ontspanning die we zelf organiseren of waarvoor we aansluiten bij onze gewestelijke, provinciale en nationale initiatieven.

Back to Top
Welkom bij Gezinsbond Drongen!